Voordelen van een Erkende Verhuizer

Een verhuizing is voor u geen dagelijkse maar wel een belangrijke gebeurtenis die goed moet verlopen. Daarom is het verstandig om een deskundige erbij te halen, met kennis van zaken en ervaring. De Erkende Verhuizers van Nederland zijn specialist in het zorgeloos verhuizen en doen er alles aan om van uw verhuizing een feest te maken.

Als u kiest voor de Erkende Verhuizer, kiest u voor kwaliteit en zekerheid. Iedere Erkende Verhuizer voldoet aan alle eisen die zijn opgelegd door de Organisatie voor Erkende Verhuizers. De Erkende Verhuizers worden regelmatig getoetst op aspecten die te maken hebben met kwaliteit, milieu en veiligheid door een extern bureau. De eisen zijn vastgelegd in een erkenningsreglement welke is op te vragen bij de Organisatie voor Erkende Verhuizers.

De Organisatie voor Erkende Verhuizers:

De Organisatie voor Erkende Verhuizers is het overkoepelende orgaan van de Erkende Verhuizers in Nederland. Alle Erkende Verhuizers zijn lid van deze organisatie.

De Organisatie voor Erkende Verhuizers:

  • Ziet toe op naleving van de (kwaliteits)eisen die zijn gesteld in het erkenningsreglement Erkende Verhuizers;
  • Werkt continue aan de ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening door Erkende Verhuizers;
  • Organiseert opleidingen voor de verhuisbranche;
  • Staat garant voor de nakoming van uitspraken van de Geschillencommissie Verhuizen;
  • Staat garant voor de uitvoering van de verhuisgarantie of aanbetalingsgarantie;
  • Vertegenwoordigt de Erkende Verhuizers bij internationale (verhuis)organisaties.

10 Redenen om voor een Erkende Verhuizer te kiezen

Voordelen erkende verhuizer

Erkende Verhuizers PPV ISO 9001 ISO 14001 VCA