Top Movers zorgt voor een zorgeloze verhuizing

Particulier

Particulier Verhuizers
Vindt hier informatie over uw verhuisbedrijf en haar verhuizers, de diensten van het verhuisbedrijf, opslagruimte bij het verhuisbedrijf, verhuisofferte en de verhuizers-
checklist van de erkende verhuizers.

Kwaliteit volgens u

Streeft u naar de hoogste kwaliteit? Wij wel! Daarom houdt Top Movers bij iedere klant in de gaten welke wensen en behoeften er zijn, maar ook of onze dienstverlening naar tevredenheid verloopt. Via onderlinge benchmarks bij onze samenwerkende verhuisbedrijven en het meten van prestaties bij onze klanten, houden wij goed in de gaten of alles naar wens verloopt. Om dit zo objectief mogelijk te meten worden de klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd door een extern bureau. De uitkomsten van deze onderzoeken vormen de basis voor onze toekomstvisie. Met andere woorden: welke zaken worden door u hoog gewaardeerd en welke diensten verdienen volgens u verbetering.

Continu kwaliteit

Als klant wilt u tevreden zijn over de kwaliteit van alle diensten die geleverd worden. Daarom toetsen wij de klanttevredenheid niet alleen achteraf, maar zijn wij het gehele proces alert om u over alle diensten zo tevreden mogelijk te houden. Mochten wij ergens tegenaan lopen, dan zorgt Top Movers ervoor dat het knelpunt snel wordt opgespoord en er snel en eenvoudig een oplossing volgt.

Kwaliteit van een Erkende Verhuizer

Maar hoe weet u zeker dat Top Movers de veelbelovende kwaliteit levert? Dat is mede af te leiden aan het verkregen keurmerk van Erkende Verhuizer. Het is voor ons, maar ook voor u een bevestiging voor het leveren van kwaliteit en zekerheid.

Kwaliteit van het milieu

Top Movers is ook maatschappelijk betrokken als het op de kwaliteit van het milieu aankomt. Wij voldoen niet voor niets aan de ISO-14001 norm. Dit internationale certificaat wordt alleen uitgereikt aan bedrijven die bewust zijn van de gevolgen van hun werkzaamheden voor het milieu. Top Movers treft maatregelen om de belasting van het milieu zo laag mogelijk te houden. Dat doen we door een laag energieverbruik van onze gebouwen te realiseren en het aan- en afrijden van onze wagens te beperken. Ook zijn wij innovatief als het op ons milieubeleid aankomt. Top Movers is namelijk het eerste verhuisbedrijf in Nederland dat een zero-emissie verhuiswagen inzet.

  • Het borging systeem van de organisatie van Top Movers, als extra zekerheid.
  • Het borging systeem dat waakt over de veiligheid van medewerkers.
  • Het kwaliteit borging systeem dat toeziet op het juiste gebruik van ons milieu.
  • Consumentenbeoordeling over de kwaliteit van geleverde verhuisdiensten.

  • Het keurmerk voor verhuizers op het gebied van inboedel verhuizingen.

  • Het keurmerk voor verhuizers op het gebied van zakelijke verhuizingen.

  • De verzamelnaam van alle acties op het gebied van kwaliteitsinspanningen.
Top Movers ook voor zakelijke verhuizingen en opslag

Zakelijk

Project verhuizers
Vind hier uw informatie over uw verhuisbedrijf dat het verlengstuk is bij het bedrijf verhuizen, de mogelijkheden aan diensten bij het verhuizen van uw bedrijf, tijdelijke opslag gedurende de verhuizing van uw bedrijf, offerte voor de verhuizing van het bedrijf en de checklist van de erkende projectverhuizers.
Erkende Verhuizers PPV ISO 9001 ISO 14001 VCA