Top Movers zorgt voor een zorgeloze verhuizing

Particulier

Particulier Verhuizers
Vindt hier informatie over uw verhuisbedrijf en haar verhuizers, de diensten van het verhuisbedrijf, opslagruimte bij het verhuisbedrijf, verhuisofferte en de verhuizers-
checklist van de erkende verhuizers.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Verhuisbedrijf met innovatief milieubeleid

Maatschappij en milieu zijn twee sterk met elkaar verbonden woorden. Zo ziet Top Movers dat ook en daarom houdt MVO voor ons ook in dat wij heel goed rekening houden met het milieu. Niet voor niets voldoet Top Movers aan de ISO-14001 norm. Dit is een internationaal certificaat wat aangeeft dat wij bij al onze werkzaamheden rekening houden met de gevolgen voor het milieu. Dat doen wij door een zuinig en efficiënt energieverbruik van onze panden te realiseren en het af en aanrijden van onze wagens te beperken. Wij tonen ons in MVO ook innovatief, want Top Movers is het eerste verhuisbedrijf in Nederland dat een zero-emissie verhuiswagen inzet.

Betrokken

Top Movers toont zich net als u op meerdere vlakken maatschappelijk betrokken. Wij dragen CliniClowns een warm hart toe en hebben het mogelijk gemaakt dat alle medewerkers verhuisd zijn naar het nieuwe pand en daar aan het werk kunnen om zieke kinderen op te vrolijken. Top Movers blijft CliniClowns actief steunen om hen te helpen bij het bereiken en realiseren van hun fantastische doelen..

Top Movers ook voor zakelijke verhuizingen en opslag

Zakelijk

Project verhuizers
Vind hier uw informatie over uw verhuisbedrijf dat het verlengstuk is bij het bedrijf verhuizen, de mogelijkheden aan diensten bij het verhuizen van uw bedrijf, tijdelijke opslag gedurende de verhuizing van uw bedrijf, offerte voor de verhuizing van het bedrijf en de checklist van de erkende projectverhuizers.
Erkende Verhuizers PPV ISO 9001 ISO 14001 VCA